Trajtimi VaksinimitKy proçes ka filluar te aplikohet ne vitin 1980 dhe eshte proçesi me i thjeshte ne fushen e IVF it. Nuk nevojitet ndonje operacion kirurgjikal dhe mund te aplikohet edhe ne klinika lindjesh te thjeshta. Por nuk duhet harruar qe, te aplikohet ky proçes kandidatja nene sduhet te kete probleme infertile ( si bllokim tubash etj). Edhe kandidati baba duhet te kete sasine e spermes te mjaftueshme dhe me cilesi dhe levizshmeri te mire.
Ka disa teknika te ndryshme.

Inseminimi intracertival.

Kjo eshte teknika me e thjeshte. Sperma e fresket ose e shkrire nga ngrirja me ndihmen e nje shiringe injektohet brenda qafes se mitres. Nuk eshte e nevojshme qe sperma te lahet apo te pergatitet ne laborator. Praktikohet ne kohen naturale te ovulacionit. Shansi i suksesit eshte i njejte si ne nje marredhenie normale.

iuiInseminimi brenda mitres(Vaksinim)

Proçesi qe perdoret me shume ne ditet e sotme. Sperma pergatitet dhe lahet ne ambiente laboratorike. Vlerat numerike sillen ne perqendrimin e deshiruar dhe se bashku me nje leng te veçante vaksinohet brenda mitres. Sperma noton nepermjet tubave drejt mitres dhe pritet deri sa te puqet dhe te fekondohet me vezen. Ne kete proçes aplikohet trajtim me ilaçe per zhvillimin e vezes. Me ane te nje ilaçi te quajtur stimulues ovarian i kontrrolluar pasi behet zhvillimi i mjaftueshem pellcitet me gjilperen HCG dhe kryhet ovaluimi. Ne te njejtat dite aplikohet dhe inseminasjoni.

Inseminimi brenda tubave.

Nuk eshte arritur ndonje avantazh me proçesin e vaksinimit brenda mitres. Eshte nje proçes i pa preferuar.
Normat e suksesit.
Mosha e nenave dhe gjendja e tyre shendetesore jane faktöre qe ndikojne ne shanset e suksesit. Bazuar ne statistikat mujore normat e suksesit jane si me poshte( Çiftet e pershtatshme per vaksinim).

ICI = %10-15
IVI = % 15-20
Total 6 tentativa % 60-70
Perveç kesaj shkalla e shtatzanise varet nga sasia totale e spermes (TSS) dhe sidomos sasia totale e spermes se levizshme (THSS).
Grafiket e meposhteme tregojne lidhjen e spermes me shtatzanine.

iui-canlidogum iui-gebelik

Pergatitja. Per çdo proçes vaksinimi, eshte e nevojshme perafersisht 5 milion sperme e levizeshme. Kjo 5 milion sperm pergatitet brenda 0.5 ml. Ne laborator behet shqyrtimi i sasise dhe levizshmerise se spermes te marre prej kandidadit baba. Pastaj me ane te nje teknike te posaçme lahet dhe behet ndarja sa eshte e mundshme e spermes prej lengut qe gjendet. Nderkohe behet edhe ndarja e spermes se palevizeshme. Mbas proçesit te larjes behet perseri kontrrolli i sasise se spermes se levizeshme. Para aplikimit behet dilusjoni (hollimi) per sigurimin e sasise se duhur spermatoide. Sperma e pergatitur, me ndihmen e nje kateteri vaksinohet brenda ne miter.