Perzgjedhja e gjiniseTransferimi i embrioneve me gjini te caktuar.

Perveç proqeseve shkencore ICSI dhe PGD ka edhe metoda te ndryshme jo shkencore. Percaktimi i gjinise perpara shtatzanise eshte kla kohe qe diskutohet ne shoqerine Perendimore. Ne vende te tilla si USA, kanada dhe qipro behet ligjerisht. Percaktimi i gjinise mbi embrione aplikohet qe prej vitit 2000. Proçesi perbehet nga 5 hapa te ndryshem.

ICSI

1.Parapergatitja.
Eshte e nevojshme te fillohet me nje para- interviste. Vleresimi i pacienteve eshte i rendesishem. Per te vleresuar kandidaten nene ne kete para-interviste behen ekzaminimet e nevojshme dhe planifikohen testet e munguara. Proçedurat dhe testet qe duhen bere para trajtimit jane si me poshte. Për të arritur rezultate të suksesshme diskutimet paraprake jane të një rëndësie të madhe.
Vleresimi i kandidateve nene me ultrasjon.
Per te bere kete vleresim koha me e pershtatshme eshte dita e 14-16 e proçesit menstrual te nenes kandidate.
Matje e trashesise endometriale dhe vlerësimi;
Trashesija me e madhe e endometriumit arrihet diten e 12-14 te ciklit menstrual. Edometriumi jo problematik eshte ne trashesine mbi 8 mm dhe shoqerohet me tre viza ne perputhje paralele me njera tjetren. Ne hapesiren midis ketyre vizave ne ndonje imazh te parregullt si polip, miom ose mbledhje lengu (normalisht grumbullimi i lëngjeve në endometrium nuk ndodh dhe diku ne pjesen e poshtme shkakton ngjitje). Strukturat ne formen e vrimave te zeza brenda endometriumit quhen adenomyosis. Adenomyosis redukton shansin e shtatzanise. Grate qe kane cikle menstruale normale ose ato qe marrin ilaç te mjaftueshem per sjelljen e ciklit menstrual pritet qe brenda 14-26 ditesh edometriumi te jete mbi 8 mm. Çdo lloj nderhyrjeje me operacion ne miter shkakton demtimin e membranes se mitres. Ne keto raste negative paralelisht demtohet dhe endometriumi dhe pacientet ankohen se kane reduktim te sasise se gjakederdhjes ne ciklin menstrual. Kjo situate duhet te identifikohet dhe duhet marre masat e duhura.
Percaktimi i kapacitetit te ovalucionit.

Perzgjedhja e gjiniseBehet edhe numerimi dhe vleresimi i strukturave mini kistike te quajtura antral folikules tek vezet e pacienteve. Metoda me e pershtatshme per percaktimin e rezerves se vezeve eshte numerimi i Antral Folikules. Per kryerjes e testeve si FSH dhe AMSH mund tju ndihmojne edhe mjeke me pervoje te kufizuara. Mjeku specialist me pervoje ne fushen e IVF it nuk vlereson pacientet duke pare keto teste. Me vleresimin e rezerves se vezeve pacienteve i jepet informacion ne lidhje me shanset e shtatzanise. Çiftet e pershtatshme merren ne kurim. Protokolli i kurimit percaktohet ne baze te kapacitetit te prodhimit të vezëve. Nuk eshte e detyrueshme prania e pacienteve ne klinike tone gjate gjithe kohes se kurimit. Kete kurim mund ta aplikojne edhe ne vendet ku jetojne. İntervista paraprake rrit shansin per shtatzani.

Zgjedhja e gjinise.
Nenes kandidate HSG(filmi per te pare mitren dhe tubat nen efektin e ilaçit)

Tubat;

Imazhi merret duke vendosur nje pajisje te ne hyrje te mitres dhe duke dhene nje substance kontraste. Kjo eshte metoda me e sigurte per te percaktuar problemet me tubat. Ënjtjet në tuba ndikojë negativisht në rezultatin e IVF it. Mund te shkaktoje shtatzani ektopike ose vdekjen e embrioneve. Eshte nje test i domozdoshem ne te gjitha llojet e trajtime te infertilitetit. Mund te mos behet ne disa raste.

Brenda mitres.

Percaktohen edhe situata te tilla si polip, miome dhe situata ngjitese brenda ne miter. Veçanerisht eshte instrumenti me i mire per percaktimin e situatave nxhitese(adenomyosis). Adenomyosis, pra situatat ngjitese mund te diagnostikohet me nje metode me te madhe qe quhet histeroskopia. Situatat negative identifikohen dhe zgjidhen. Ne disa situata nuk behet ndonje permisim shume i madh. Ne qofte se numri i vezeve percakohet nen 5 veze, reduktohet shume shansi per shtatzani.

Percaktimi i ilaçeve dhe semundjeve kronike.
Behen paralajmerimet e nevojshme dhe merren masat e duhura per te percaktuar rreziqet qe mund te shkaktojne semundjet dhe ilaçet e perdorura. İlaçet e hollimit te gjakut dhe te semundjes se sheqerit jane te rendesishme. Disa prej tyre nderprehen ose ndryshohen.

Rreziqet e proçedures;
Percaktimi i gjinise me metoden PGD po aq sa edhe në proçesin e vitro fertilizimit krijon një rrezik për gratë. Duhen marre masa per rrezikun e OHSS me ilaçe. OHSS ja eshte nje situate e rrezikshme qe mund te shkaktoje mbledhje uji brenda ne bark dhe ne gjoks madje mund te çoje edhe akumulimin e ujit ne tru. Per fat te mire nuk kemi rastisur raste te tilla mes mijera pacientesh qe kemi trajtuar 6-7 viteve te fundit. Ne ditet e sotme klinikat e ndryshme jane te pamjaftueshme per pacientet qe kane OHSS. Ne USA, OHSS konsiderohet si gabim mjekesor. I hap rruge semundjeve kronike dhe semundjes se obezitit. Ne te njejten kohe redukton shansin per shtatzani.
c. vleresimi i mashkullit;

Dr Halil Ibrahim Tekin- Percaktimi i gjinise.
Ne krahasim me grate eshte nje proçes me i thjeshte dhe me i shpejte. E vetmja gje qe duhet bere eshte vleresimi dhe numerimi i spermes. Ne qofte se ka problem me spermen, me vone me operacion behet marrja e spermes dhe analizat gjenetike te saj. Ne raste diabeti, stresi ose paaftesi per te dhene spermen, sperma mund te sigurohet me ane te nje gjilpere. Ne baze te njohurise se ketyre problemeve te pacienteve behet edhe pergatitja per diten e grumbullimit te vezeve. Pacientet mireinformohen per masat e nevojshme qe duhet te marrin perpara aplikimit te anestezise. Pacienteve qe do te kene nderhyrje kirurgjikale pyeten per ilaçet qe perdorin. Sidomos per evitimin e mpiksjes se gjakut, pacientet qe pine aspirine i ndryshohet ose i rregullohet ilaçi. Gjithashtu merren masat e duhura edhe per pacientet me anemi. Perveç rasteve te veçanta burrat nuk e kane te nevojshem perdorimin e ilaçeve. Asnje perdorim ilaçesh nga meshkujt nuk eshte i vlefshem per te ndryshuar numrin e spermes, per te rritur shpejtesine, apo per te rregulluar deformimet ne forme te spermes. Sipas vleresimeve te bera nese ne sperme ka bakterie ose qeliza te bardha te gjakut ( leukocite) aplikohet terapia me antibiotike.
D-testet per semundjet infektive, dhe ne qofte se eshte e nevojshme nenes dhe babait kandidat i plotesohen teste gjenetike dhe hematologjike. Rezultatet e disa testeve dalin mbas 30 ditesh. Çiftet me familje me semundje gjenetike, duhet te vihen ne dijeni se per te marre rezultatet e testeve te reja te kerkuara prej tyre duhet te presin rreth 35-40 dite. Në sëmundje si talasemia, edhe testet e mutacjonit te kerkuara per nenen dhe babain kandidat merr shume kohe.

Perzgjedhja e gjinise2-Proçesi i kurimit me ilaçe;
Me perfundindimin e diskutimeve paraprake dhe plotesimin e mangesive, kalohet ne fazen e dyte e cila eshte faza e ilaçeve. Vezet stimulohen me ilaçe dhe behet zhvillimi i tyre. Aftesia me e madhe e nje eksperti te IVF it eshte sigurimi i nje numeri te konsiderueshem vezesh. Ne fillim gjate intervistes paraprake fillon edhe kurimi i percaktuar me ilaçe. Ky trajtim me ilaçe fillon diten e dyte ose te trete te ciklit menstrual. Ne raste shume te veçanta trajtimi me ilaçe fillon diten e 21 te ciklit menstrual. Pacientet mund ta perdorin kete ilaç edhe ne shtepi. Gjilperat e bera jane te holla te ngjashme me gjilperat e insulines. Gjilperat injektohet nga pacienti nen lekuren e barkut. Ndjekja me ultrasjon eshte e nevojshme vetem ne disa dite. Rreth 2 ose 3 here me ultrasjon, strukturat kistike ose te ashtuquajturat folikulat te gjendura ne veze shqyrtohen dhe maten. Ne pergjithesi pritet te dali veze ne te njejten sasi me folikulat megjithate te ashtuquajturat gjendra gjenden dhe brenda ne qeset me veze. Trajtimet me ilaçe analizohen ne 2 pjese. Ne pjesen e pare folikulat rriten deri ne 14 mm, kurse ne pjesen e dyte duhen pellcitur heret. Si rrezultat i ketij trajtimi arrihet madhesia e deshiruar 20 mm e folikulave, per te mbledhur vezen brenda folikules aplikohet gjilpera pellcitese e quajtur HCG. Nese zhvillohen me shume se 15-16 folikula, vezet krisen me nje metode te veçante duke parandaluar zhvillimin e komplikimeve te quajtur OHSS. Ne keto raste embrionet ngrihen dhe behet ruajtja e tyre per perdorim ne muajt e ardhshem.

3- Grumbullimi i vezeve dhe microinjeksjoni. (ICSI)
35-36 orë pas injektimit HCG behet grumbullimi i vezeve nën anestezi. Vezet e marra ne te njejten dite fekondohen me spermen e babait kandidat me metoden e mikroinjeksjonit. Mbledhja e vezeve ose ne anglisht OPU (oocyte pick up) behet nen anestezi. OPU zgjat rreth 15 min dhe kryet në prani të anesteziologut. Nxirren lengjet prej strukturave kistike te qujatura folikul. Prej ketyre lengjeve te nxjerra me mikroskop behet pastrimi i vezeve. Vezet e gjetura inkubohen ne kushte te pershtatshme laboratorike per 60- 90 minuta. Me pas vezet zhvishen me ndihmen e nje enzime dhe me goditje mekanike. Kjo faze eshte e rendesishme per pacientet dhe me percaktimin e vezeve Mii te pershtatshme per fekondim perfundon. Nuk eshte e rendesishme numri i vezeve te dala ne fillim por numri MII. Me pas spermatoidet e pergatitura, vendosen brenda ne veze me nje pajisje te quajtur mikromanipilator. Per rreth 16-18 ore rrine ne inkubator. Vezet e fekonduara referohen me emrin 2 P. Me mbrapa embrionet leren per 48 ore ne nje zone te mbyllur inkubatorike.

4- Berja e testeve gjenetike dhe biopsija ne embrion.
3-5 dite mbas proçesit te fekondimit ose te fertilizimit, nga embrionet e pershtatshme behet proçesi i quajtur biopsi. Diten e trete prej embrioneve nga ato te fazes 6-8 qelizore, zakonisht duke ju referuar testit qe duhet bere, merren 2 ose 3 qeliza dhe behet. Ose faza blastociste, te embrioneve te fazes se dites se peste, qelizat e gjendura ne shtresen e jashtme, shtrese trofektodemi, me ndihmen e lazerit duke hapur vrime ne embrion ose jashte qelizave prehet nje pjese dhe nxirret. Per berjen e mevonshme te shqyrtimit gjenetik percaktohet ne menyre e duhur, substanca e pershtatshme e lengshme ose vendoset mbi ose brenda copes se gjamit. Mbas fazes se zbulimit, mostrat e marra i dorezohen laboratorit gjenetik. Ne sektorin e gjenetikes, qelizat e trajtuara qe kalojne proçesin me nje metode te veçante analizohen gjenetikisht ne menyren e deshiruar. Shqyrtimi gjenetik behet ne 3 menyra;

Metoda Fluoreshente në situ hibridizimi metodë (F.İ.SH):
FISH; Ky proces është më praktike sesa 3 proceset e tjera. Duke perdorur mjetet e gatshme te gjendura ne laboratoret gjenetike, bojatiset berthama qelizore dhe ekzaminohet nën mikroskop fluoreshent. Ne pergjithesi kontrrollohen kromozonet me numer X.Y:21.18.13. Kjo metode qe mund te ekzaminoj deri ne 9 kromozone kerkon pervoje dhe eksperience, sepse ne nxhyrosje me pamje te venitur ose me njolla shume shpesh mund te jepet diagnoze e gabuar. Kryesisht ne e perdorim kete metode per te percaktuar gjinine. Kjo metode preferohet sepse rezultatet dalin shume shpejt dhe kostoja eshte e perballueshme. Gjenetisti ynë me përvojë ben perpjekje te medha qe te beje puna pa gabime. Rezultatet janë vlerësuar edhe në të njëjtën kohë me teknologji kompjuterike.

Metoda Reaksion zinxhir polimerazës (PCR) :
Ky proçes mund te funksionoje tek disa semundje te nje geni te vetem si tasalemia. Per kete arsye kjo teknike e veçante eshte shume e pershtatshme per te skanuar semundje transmetuese gjenetike si anemia mesdhetare (Tasalemia) dhe Hemofili. Duhet pasur kujdes qe çifti 22 i kromozoneve dhe kromozonet seksuale gjate proçesit te mos infektohen prej ambienteve mikroskobike te DNA ve tjera. Variacione gjenetike (mutacjonet) tek nena dhe babai kandidat duhet paraprakisht te identifikohen. Kosto e ketij proçesi eshte me e madhe sase proçesi FİSH. Per ata qe mutacionet e identifikuara ne semundjet gjenetike jane percaktuar më perpara dhe per ata qe do te percaktojne gjinine preferojme aplikimin e kesaj metode.

Preimplantation Genetic Screening (PGS):
Anomalite kromozomale vleresohen te jene nje faktör i rendesishem ne uljen e suksesit ne shkallen e shtatzanise si dhe ne uljen dhe ngritjen e normat riprodhuese te asistuara. Preimplantation genetic screening (PGS), ka si qellim te jete nje mjet per transferimin e embrioneve, per percaktimin e embrioneve euploid potencialisht të përshtatshme. Kjo metode eshte projektuar veçanerisht per grate me humbje shtatzanie te perseritura dhe per te rritur normen e lindjeve te gjalla prej pacienteve te moshuar. Premton horizonte te reja, koleksione krahasuese gjenomike hibridizimi (array – CGH) ne menyre qe te tejkalohen sfidat teknike te PGS se kromozonit 24. Eshte testi me i mire ekzistues i disponueshem ne shqyrtimet gjenetike. Ky test behet prej laboratoreve qe kemi bashkepunim ne USA. Me ne fund Array – CGH, dhe Preimplantation shqyrtimit gjenetik (PGS) ofron mundesine qe pacientet te provojne kromozonin 46.

Perzgjedhja e gjiniseArray CGH GENOM kur merret mostra behet krahasimi dhe brenda 24 deri ë 30 orë dhe ju lejon të shqyrtoni të gjitha kromozomet. Teknika Array CGH, mund te perdoret ne te njejten kohe per translokacjonin, inversjonin dhe anormalite e tjera kromozonale. Te dhenat jane shume te qarta dhe te besueshme. Analiza kromozom (PDS) me te njejten moster vetem ose krahasimin e mutacjonit te nje geni ne kombinim me te. Me kete teknike tek blastosistet e dites se 5 kur behet biopsia me lazer dhe kur rezultatet dalin pas 36 oresh nuk mund ti jepen pacienteve dhe embrionet ngrihen. Per proçesin e transferit pacienti duhet te prese 1 muaj ardhjen e ciklit menstrual. Ne baze te rezultateve te analizave gjenetike embrionet e shendetshme transferohen tek pacientja. Shkenca gjenetike ka përparuarmë shpejt se IVF. Per kete arsye laboratoret qe bejne te gjitha testet gjenetike jane shume te kushtueshem. Me pervojen e shume viteve, ne qofte se eshte e nevojshme bejme bashkepunim me qendrat me te njohura gjenetike në vende të tjera të botës.

Tek semundjet qe rastisim shume rralle edhe pse zgjatin gjate, ne te kaluaren jane identifikuar ne kliniken tone. Perseri qendra jöne eshte ne bashkepunim edhe me institutin Cyprus Neurology ve Genetic qe ndodhet ne pjesen e Qipros te kontrrolluar prej grekeve, dhe gjithashtu jemi ne bashkepunim me profesoren e mirenjohur ne bote Prof. Dr. Nedime Serakınci e cila punon ne NEAR EAST UNİVERSİTY. Familjet qe deshirojne te shqyrtojne semundjet gjenetike tek femijet e tyre me testin Carrier Harta TM eshte e mundur te shqyrtohen191 sëmundje, 1479 mutacjone dhe 180 semundje genesh. Keto teste i behen prinderve dhe jane mjaft te shtrenjta.

5- Proçesi i transferit dhe ngrirjes se embrionit.
Në përputhje me rezultatet e marra nga laboratori gjenetik, ndahen emrionet e shendetshme te gjinise se deshiruar dhe me mbrapa transferohen tek nena kandidate. Nese ka embrione te teperta, emrionet e ngelura mbas berjes se transferit ngrihen per nje perdorim te mevonshem. Disa nga pacientet kane perdorur embrione te ngrira dhe kane mgelur shtatzene perseri. Avantazhet e metodes se analizave gjenetike jane si me poshte;
Me kete metode perveçse pacientet behen me femije te gjinise se deshiruar, gjithashtu realizohet edhe shqyrtimi gjenetik nese eshte i deshiruar.

Ne kete menyre mund te parandalohen shume çrregullime gjenetike tek femija qe do te linde.
Krahasuar me teknika të tjera të përmendura kjo teknike ka shans shumë më të larte per shtatzani.
Ka me shume gjasa per te arritur gjinine e deshiruar.
Analizat gjenetike ne familje me rrezik semundjesh seksuale te transmetueshme dhe per atofamilje qe deshirojne planifikim familiar.
Përveç renditjes se spermës dhe analizes gjenetike, provohen edhe metoda dhe teste te tjera per percaktim gjinie por rezultatet jane ne dyshim.Keto pak metoda nuk jane te bazuara shkencerisht dhe shansi per shtatzani nuk eshte i larte. Metoda me besueshmeri te diskutuara ne aspektin e rezultateve jane te pasqyruara me poshte;

Metodat e tjera;
Metoda MicroSort; kjo metode e zhvilluar me ndihmen e nje pajisje ben ndarjen e kromozoneve meshkuj (y) dhe femrat (x) prej spermes. Spermat (gradient) elektrike ndahen sipas peshes, dhe me mbrapa proçesi perfundon me metoden (IUI) ose (IVF-ICSI). Shkalla e suksesit të kësaj metode eshte 92% për vajzat, dhe per djemte pershkruhet si 81%. Megjithate, kjo metode nuk preferohet per shkak te rezultateve dhe suksesit jo te besueshme, dhe ka shanseve per te gabuar. Kostoja eshte shume e larte. Kompanise qe perdorte kete teknike ne USA, i eshte anulluar licensa e marre nga autoritetet shendetesore te ketij vendi (FDA).

Metoda Shettles
Percaktohet si metoda kohore. Spermat qe mbartin kromozonet X (femer), Y (mashkull) eshte themeluar prej teorise se shpejtesise dhe qendrueshmerise. Per ata qe deshirojne foshnja vajza propozohet qe burri me gruan te keten marredhenie seksuale 2-4 dite perpara ovulacionit, kurse per ata qe deshirojne foshnje djale 1 dite para ovulacionit. Eshte diçka naive qe te besohet qe me miliona spermatoide levizin ne nje skeme te tille. Argumenti qe sperma qe mbart kromozon mashkull eshte me pak rezistente dhe qe vdes me shpejt eshte nje argument qe ka mbetur i pavertetuar.

Perzgjedhja-e-gjiniseMetodat diagnozuese mbas krijimit te shtatzanise.;
(CVS)
Metoda më e njohur eshte  CVS (Chorionic villus Sampling). Ne javen e 9-11 te shtatzanise, merret nje pjese e vogel pres viruset korjon qe me pas do te emeroheshin si placenta. Eshte nje metode e zhvilluar dhe e perdorur per nje diagnoze te hershme te disa semundjeve dhe identifikimi e hershëm te gjinisë
Gjithashtu ndihmon ne identifikimin e simptomes Down dhe ne disa semundje te tjera. Gjithashtu eshte nje metod qe nuk ka filluar te perdoret dhe qe mund te vendose diagnoze prej gjakut te nenes, nje teknike qe eshte perdorur eksperimentalisht dhe qe eshte e dikutueshme nese eshte etike apo jo.

Metoda Ericsson Albumine;
Kjo metode qe kryen larjen me nje leng te veçante te Albuminit qe gjendet brenda spermes, dhe qe bazohet ne parimin e ndarjes nuk eshte provuar ende shkencerisht. Probabiliteti per zgjedhjen e gjinise se deshiruar eshte rreth 70 %.

Kalendari Kinez;
Ky kalendar qe pretendohet qe gjendet ne Kine eshte perdorur nga fanatiket. Pretendohet qe ka nje lidhje ndermjet moshes se nenes dhe muajit qe ka ngelur shtatzene me percaktimin e gjinise. Kjo metode pabazuar ne fakte shkencore, ndryshon edhe ate 50 % shans qe ekziston. Edhe pse 50 % e pacienteve pretendojne qe kane pasur sukses, nuk duhet harruar gjithashtu qe numri i njerëzve të zhgenjyer me këtë metodë eshte 50%. Çiftet ne asnje menyre nuk duhet ti besojne kesaj metode.

Kushtet per sukses.

Per tu bere me femije te gjinise se deshiruar puna e bere mbi embrionet quhet proçesi i zgjedhjes se ginise ose percaktimi i gjinise. Kur ndarja e spermes eshte e pamundur, analiza gjenetike mbi embrionet para transferit eshte e vetmja rruge per percaktimin e gjinise. Kjo metode e analizes gjenetike siguron shkalle me te larte suksesi. Kjo metode, perdoret me shume sesa metoda e cila bazohet ne proçesin e ndarjes se spermes. Kjo eshte arsyeja pse 99 % e metodave te percaktimit te gjinise, bazohen në zbulimin gjenetik. Per te aplikuar tekniken e diagnozes gjenetike mbi embrion qe eshte teknika me rezultate gati 100 % te sakta, duhen pasur kujdes ne disa pika te rendesishme. Keto jane;

Kapaciteti i vezeve tek grate (rezerva e vezeve). Moshe dhe numri i lindjeve eshte eshte nje percaktues i rendesishem per rezultatet. Nuk eshte e mundur qe te arrihet shtatzanija nese vezet nuk jane te mjaftueshme. Nje grua qe eshte 45 vjeç dhe qe ka bere 6 lindje mosha riprodhuese e saj konsiderohet si 39. Kjo eshte arsyeja qe qe grate qe kane bere shume lindje, qe edhe ne moshen 50 vjeç te beje perseri lindhje. Hormonet si AMSH, FSH dhe inhibin ne kuptim te plote jane tregues te rezervave. Metoda me e mire eshte numerimi i folikulave antrale. Grate ne moshe 40 vjeç me 1-2 veze eshte shume e veshtire te ngelin shtatzene me kete metode sepse me shume se 50 % e embrioneve jane te prishura gjenetikisht. Gjithashtu meqenese gjysma e embrioneve nuk i pershtatet gjinise, nje pjese e tyre nuk jane pjekur plotesisht dhe fekondimi i tyre eshte problematik. Duhen siguruar te pakten 8-10 veze per te arritur rezultate te sukseshme. Teknika pjeserisht mund te demtoje vezen. Grate me pak veze mund te provojne CVS ne ose me veze dhuruese, ne menyre qe te kene me shume shans per sukses. Ne grate me moshe te avancuar, transplantimi vezë është një nga alternativat qe mund te perdorin. Proçesi i transplantimi i vezeve ose i donacjonit qe te jete i sukseshem duhet perdorur te pakten 15 veze. Nje tjeter pike e rendesishme tek proçesi i donacjonit eshte mosha e donatores. Sepse shansi per shtatzani eshte ne raport te drejteperdrejt me moshen e re te donatores.
Nje pike tjeter e rendesishme eshte, ashtu si ne procesin e percaktimit te gjinise edhe ne proçesin standart te fertilizimit in vitro eshtë e nevojshme që të i kushtohet vëmendje tubave dhe endometrit.
Nuk duhet harruar qe çdo transaksjon qe kryet mbi embrione mund te shkaktoje demtimin e embrioneve (ne rastet PGD normat e shtatzanise jane me te uleta).

Proçesi i percaktimit te gjinise preferohet te aplikohet tek grate qe kane bere nje here lindje. Keto gra qe kane bere nje here lindje, shfaqen venat dhe variçet rreth mitres dhe vezeve. Kjo e bën procedurën e mbledhjes vezë shumë të rrezikshme.

Çeshtja e percaktimit te gjinise eshte teknika qe kerkon me shume pervoje dhe eksperience ne krahasim me shumicen e teknikave te tjera të riprodhimit të asistuar. Prandaj zgjedhja e klinikes se duhur eshte kushti i pare për një shtatzëni të shëndetshme dhe një fëmijë të shëndetshëm.