IVF (ICSI)

IVF. In vitro infertiliteti eshte metoda e pare e perdorur. Vezet dhe sperma sillen se bashku ne laborator dhe pas nje kohe behet kontrrollimi i vezes se pjelluar. Cilesia e spermes dhe vezes jane te rendesishme ne kete proçes. Ne qofte se sasija ose cilesia eshte e dobet ky proçes nuk realizohet. Ne keto situata duhet provuar proçesi i microinjeksjonit. Per aplikimin e fertilizimit in vitro per çdo veze perdoret 250 mıje copa sperme. Vezet e lena per pllenim ne qofte se nuk pllenohen te nesermen proçesi ICSI nuk mund te realizohet.

Microinjection (ICSI). Metoda qe aplikohet me gjeresisht. Edhe pse ka nje kosto te kushtueshme dhe i lodhshem, preferohet sepse ka shans te larte shtatzanije. Perdoret edhe per pacientet me probleme te medha ne lidhje me vezet dhe me spermen. Meqenese per çdo veze nje qelize sperme eshte e mjaftueshme, me pak sperme te marre prej testiseve mundesohet ngelja shtatzene. IMSI, proçesi i zgjedhjes se spermes duke perdorur Mıkroskop me funksjon zmadhues me te mire. Eshte mjaft e dobishme per paciente me sperme te dobet.

Cytoplasmic-IVF-TreatmentEmbrioskopi. Eshte nje proçes qe ndihmon sidomos ne zgjedhjen e embrioneve me çilesi te mire. Perdoret per embrionet e ndaret heret me shpresen per shans me te larte shtatzanie, proçes qe asistohet me fotografi dhe video gjate krijimit te embrioneve.

Vaksina shtatzania. Edhe pse e diskutueshme per dobishmerine e saj, sipas pak informacioneve te miqve tane dhe te disa mjekeve kane qene efektive ne disa paciente.
Vizim i asistuar.( Asisted Hatching) eshte shume rralle e dobishme. Aplikohet nje vrimosje me lazer ne qofte se membrana e jashtme e vezes eshte e trashe.

PGD (analiza gjenetike para shtatzanise) Ne qofte se arsyeja e shterperıse eshte gjenetike vezet e fekonduara me mikroinjeksjon (ICSI ose IVF) zhvillohen ne ambiente laboratorike. Embrioneve te zhvilluara i behet me biobsi blastomere analiza gjenetike perpara se te transferohet ne mitren e nenes. Embrionet gjenetikisht te shendoshura transferohen tek nena kandidate. Numri i pacienteve me probleme PGD rritet çdo dite e me shume.